Teamoptimalisatie

Soepeler samenwerken

De teamoptimalisatietrainingen van a green Apple a day zijn gloedvolle sessies. Belevenissen waarbij we je niet alleen voorzien van inspiratie, maar ook van handvatten waardoor je soepeler kunt samenwerken binnen teams. We dagen je uit om hiermee in de praktijk aan het werk te gaan. En resultaat te behalen. In de basis maken we gebruik van de Persoonlijke Profiel Analyse maar bijvoorbeeld ook van creatieve denksessies. Alle denkbare combinaties van methodes en modellen zijn in overleg mogelijk.

Wat is de PPA?

De PPA brengt in beeld welk deel van de hersenen een individu bij voorkeur gebruikt. Die voorkeur is aangeboren en beïnvloedt de manier waarop iemand zich gedraagt, hoe mensen op anderen of situaties reageren en wat een individuele stijl van communiceren is. Om elkaar te begrijpen en doelgericht met elkaar samen te werken, is het belangrijk kennis te hebben van de verschillende typevoorkeuren, de stijl van communiceren die dit type met zich meebrengt en de mate waarin het eigen gedrag hierop aangepast kan worden om succesvol te communiceren. De PPA geeft hiervoor tijdens de training concrete handvatten.

Tijdens de training, die interactief van aard is, leren wij medewerkers succesvol samen te werken. We verschaffen inzicht in de verschillende voorkeurstypen en hoe dezen met andere types om kunnen gaan. Dit doen we door theoretische onderbouwing te combineren met praktische oefeningen.

Terug..